Adremed'e hoşgeldiniz

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ :

Tıp teknolojilerindeki hızlı değişimi zamanında, tam ve doğru olarak izleyerek, klinik uygunluğu kanıtlanmış, yüksek teknoloji ürünü cihaz ve malzemeler ile entegre çözümleri en uygun fiyat, kaliteli ve sürekli bir servis ile hedef kitlemize ulaştırmayı, bunların yerinde ve etkin bir biçimde kullanılması amacıyla gerekli eğitim desteğini sağlamayı ve faaliyet alanımızda önder bir firma olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda;

Araştırma ve eğitime önem veren, nitelikli, bilgili, istekli, azimli, takım ruhu ile çalışabilen, rekabet ve başarıyı esas alan çalışanlardan oluşmuş kurumsallaşmış bir organizasyon kurmak,

Çalışanları kurum misyonuna entegre etmek, uluslararası standartlara uygun satış, servis ve eğitim hizmetlerini sunabilecek bir şekilde yetiştirmek,

Esnek, dinamik, katılımcı, kalite ve sürekliliği esas alan bir yönetim yapısı oluşturmak,

Enformasyon ve bilişim donanımı konusunda sağlam ve esnek bir teknolojik altyapı kurarak etkin bir kayıt ve takip sistemi oluşturmak,

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamak ve beklentilerini karşılamak amacıyla geçerli standart ve yasalarda belirtilen tüm koşulları tam olarak sağlamak ve sürekli kılmak,

Müşteri odaklı, dürüst, tutarlı, disiplinli ve saygılı bir yönetim izlemek,

Kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.


" AMACIMIZ HAYATINIZ İÇİN GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK "